Joanna Ejdys

Associate Professor Dean of Faculty of Engineering Management Bialystok University of Technology

Conferences

International and domestic conferences
 • II Konferencja naukowa z cyklu Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności pt. Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda Ejdys J., Presja na poprawę produktywności a społeczna odpowiedzialność biznesu

  Dąbrowa Górnicza, Poland

  8-9 March 2018
 • International Conference on Trust. Chua University, Tokyo Ejdys J., How can we measure technology trust?

  Tokyo, Japan

  18-19 November 2017
 • The 3rd International Academic Conference on New Silk Road Interconnectivity. Technology Innovation, Economy Interaction Ejdys J., New Silk Road from Podlaskie Province Perspective. STEEPVL Analysis

  Chonqing Jiaotong University, China

  17 September 2017
 • 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2016) Ejdys J., New Silk Road – a weak or a strong signal?

  Białystok, Poland

  21-23 September 2016
 • Scientific Conference Economics and Management (ICEM2016) Ejdys J., Foresight applications for future oriented supply chain and logistics management

  Brno, Czech Republic

  18-19 May 2016
 • 9th International Scientific Conference. Business and Management 2016 Ejdys J., Prospective quality attributes of nursing home care services

  Vilnius, Lithuanian

  12-13 May 2016
 • XIX Konferencja nt. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Organizator Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją J. Ejdys, Pomiar jakości usług w zakresie opieki nad osobami starszymi

  Zakopane, Polska

  28.02.2016 - 1.03.2016
 • 17th EBES Conference Ejdys J., The role of internal stakeholders in the process of creation social responsible long-term care system in Poland

  San Servolo Island in Venice, Italy

  October 15th, 16th, and 17th, 2015
 • The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015) 1) Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko Ł., Olszewska A., Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers
  2) Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Kononiuk A., Olszewska A., Combining STEEPVL and Factor Analysis in Identification of Driving Forces of Technology Development
  3) Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Magruk A., Nazarko Ł., Skorek A., Enhancement of SWOT Analysis in the Context of Technology Foresight

  Gold Coast, Australia

  2-4 September 2015
 • International Workshop An entrepreneurial University and it’s role in regional Triple Helix model Ddiscussion panel member "The idea of an entrepreneurial university as a challenge for universities", with Marina Ranga, Renate Fruchter, Piotr Moncach, Xue Lan

  Warsaw-Bialystok, Polska

  18-19 June 2015
 • International Scientific Conference Economics and Management (ICEM2015) Ejdys J., Innovations in social care services in the context of ageing population trends

  Kaunas University of Technology, Kaunas

  May 6-8 th, 2015
 • International Conference Learning organization in public sector organizations, Presentation J. Ejdys, Learning orientation at social care services in Poland.

  Bialystok

  20-21 kwietnia 2015
 • XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Organizator Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Presentation J. Ejdys, Kryteria oceny technologii w procesie zarządzania technologiami

  Zakopane

  1-3 marca 2015
 • 2nd European TA Conference The Next Horizon of Technology Assessment Ejdys J., Poster: A Breakthrough Vision of the Region

  Berlin

  25-27 February 2015
 • 5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis

  Brussels (Belgium)

  28 November 2014
 • Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2014, Vilnius Gediminas Technical University Ejdys J., Market orientation vs. Innovativeness of SMEs of Podlaskie province

  Vilnius

  13-14 November 2014
 • The 5th Meeting of Government Foresight Organization Network

  Seoul (Korea)

  23-24 October 2014
 • STEPI International Foresight Symposium 2014

  Seoul (Korea)

  22 October 2014
 • Inżynieria przyszłości. Konferencja Naukowo-Biznesowa, Organizator Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Chair Session Management of innovative processes

  Korytnica

  25-26 września 2014
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Žalesnis“ turizmas Lietuvos ir Lenkijos abipus sienos regionuose. EMAS diegimo iššūkiai“, Organizator Kauno technologijos Universiteto Ejdys J., EMAS - practical application from Poland

  Druskiennikai (Litwa)

  19 września 2014
 • International Scientific Conference „Economics and Management – 2014 (ICEM-2014) Ejdys J., Future oriented strategy for SMEs

  Riga, Latvia

  April 23-25
 • New cluster policies for Central Europe and beyond Participation on CLUSTRAT project conference

  Brussels

  17th February 2014
 • 5th International Conference on Managing Enterprise of the Future, Organizator Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej Presentation J. Ejdys Improving strategic management by using the concept of foresight studies.

  Poznan

  17-18 czerwca 2013
 • Podlaskie Forum Ekonomistów Współpraca nauki i biznesu jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Presentation J. Ejdys – Doskonalenie procesów kształcenia i badań naukowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, w kontekście relacji z otoczeniem

  Białystok

  4 kwietnia 2013
 • International Conference on Knowledge and Education Technology, IEDRC Denmark Conferences, 2013 Ejdys J., Glińska E., Towards identification of the Priority Lines of Research in Nanotechnology on the Basis of the Technology Foresight NR FOR Podlaskie 2020

  Copenhagen, Denmark

  19-20 May, 2013
 • 18th International Scientific Conference Economics and Management 2013 (ICEM-2013), Kaunas University of Technology Ejdys J., Foresight as a tool of overcoming problems associated with uncertainty of the business environment

  Kowno, Litwa

  24 – 26 April 2013
 • Ékonomičnij i social'nij rozvitok Ukraїni v XXI stolitti; nacional'na identičnist' ta tendenciї globalizacї : Zbirnik tez dopovidej Desâtoї Ûbilejnoї Mižnarodnoї naukovo-praktičnoї konferenciї molodyh včenih. Č.1, r. Organizator Ternopil'skij nacional'nij ékonomičeskij universitet Ejdys J., Foresight as an instrument to adjustment to unpredictable environment

  Tarnopol

  21-23 luty 2013
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integration 2012, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Presentation: J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman – Wpływ integracji systemu zarządzania środowiskowego z innymi systemami zarządzania na doskonalenie działań w organizacji. Przewodnicząca sesji

  Kazimierz Dolny

  23-25 listopada 2012
 • IV Konferencja Naukowa z cyklu Kryteria Zarządzania Jakością według modelu doskonałości. Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości. Organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Presentation: J. Ejdys – Foresight znormalizowanych systemów zarządzania.

  Piechowice

  14-15 czerwca 2012