Joanna Ejdys

Associate Professor Dean of Faculty of Engineering Management Bialystok University of Technology

Science dissemination

Nauka otwiera się na biznes. Podlaski Manager, marzec-kwiecień 2016, Miesięcznik informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Nr 175, s. 10-11

II Forum Dziekanów Wydziałów Zarządzania i Ekonomii Uczelni Technicznych i Wojskowych (14-15.11.2016)

Newsletter STEPI

Wywiad PLATON mój Pomysł mój biznes

Przewodnicząca Kapituły Konkursu Mój Pomysł Mój Biznes. Akademicki Konkurs Przedsiębiorczość IV Edycja 2014.

Film i wywiad udzielony podczas Inauguracji Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS, Studenckie Forum Business Centre Club, 2014

Film podsumowujący projekt Foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

TVP Białystok – Obiektyw, 28.10.2013, J. Ejdys, Szkolnictwo zawodowe a regionalny rynek pracy – stan i perspektywy” – sprawozdanie z konferencji.

J. Ejdys, Aby student nie był w przyszłości bezrobotnym. Specjaliści dyskutują „Kurier Poranny”, 3 listopada 2013

TVP Białystok – Obiektyw, 28.10.2013 – Trafić w zawód,

O kształceniu i potrzebach rynku pracy na PB, Radio Akadera, 28 października 2013

TVP Białystok GOSC dnia, 06.09.2012 – J. Ejdys, K. Dębkowska, Program „Rozmowa Dnia”